Wat kan mijn engagement als auticoach betekenen?

 

1. Andere organisaties die met het hulpverleningsproces betrokken zijn

- 'Het vuur om dingen te realiseren blijven aanwakkeren'

- Samen moeilijke tijden helpen te overbruggen

- Een hulplijn zijn in het begeleidingstraject

- Van een wachttijd naar andere organisaties toe, een zinvolle voorbereidingstijd maken

 

2. Voor de werkgevers

- De werkgever en de collega's autisme beter leren begrijpen

- Hulp bieden aan de werkgever om zijn werkvloer 'autivriendelijker' te maken

- De introductie en de stapsgewijze werkwijze van de sociale contacten van de autimedewerker met succes begeleiden

- Een hulplijn zijn waar je altijd in moeilijke tijden kan op rekenen

- De ondersteuningsmaatregelen toelichten en helpen toepassen voor de werkgever

 

3. Voor de scholen, ouders en jongeren en volwassenen

- Samen oplossingen vinden in de samenwerking met school en CLB wat de beste opleiding is voor de jongere

- Contactpersoon zijn voor de ondersteuners van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

- Samen jouw autisme afstemmen op school en jezelf en hiervoor hulpmiddelen aanreiken

- Adviezen aanreiken waardoor jouw autisme ook een meerwaarde kan betekenen voor je omgeving

- Een vertrouwenspersoon zijn en hulplijn in moeilijke situaties

- Een meerwaarde betekenen in het gehele hulpverleningsproces

'